• KRYMINALISTYCZNE OGLĘDZINY MIEJSC ZDARZEŃ I POJAZDÓW
  • INWENTARYZACJE OBIEKTÓW (BUDYNKI, SKŁADOWISKA, WYROBISKA, KOPALNIE)
  • MODELOWANIE 3D
  • ANALIZA ZAPISÓW WIDEO ZDARZEŃ Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII 3D
  • ANALIZA I REKONSTRUKCJA WYPADKÓW DROGOWYCH
  • INTERDYSCYPLINARNE OPINIOWANIE WYPADKÓW DROGOWYCH
  • ODCZYT DANYCH ZE STEROWNIKÓW POJAZDÓW (CDR)
  • WERYFIKACJA PRZEBIEGU POJAZDÓW
  • BADANIA POWYPADKOWE POJAZDÓW
  • BADANIE STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW PRZED ZAKUPEM
  • KOSZTORYSY NAPRAW I WYCENA WARTOŚCI POJAZDÓW